วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

       ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโรงเรียนธัญวิทย์ ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1200 บาท จากสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ2 และจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.) ด.ช.ภาณุวิชญ์  ธีระโภคปัญญา

2.) ด.ญ.ฐิติวรดา  ศิริเธียรชัย

3.) ด.ญ.ธัญญรัศม์  สิงห์โต
<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/